Dubblettcertifikat medlem i

9100303

-VIKTIG INFORMATION OM DIN DUBBLETTBESTÄLLNING-
Här köper du ett nytt certifikat om du är medlem i en SSDF ansluten dykklubb och har tappat ditt gamla certifikat, bytt namn eller önskar byta bild. Svenska sportdykarförbundet utfärdar egna fridykarcertifikat och dykcertifikat inom organisationen CMAS, du måste vara helt säker på att du har tagit ditt certifikat inom vår organisation, detta kontrollerar du genom att ställa frågan till vårt kansli om du är osäker.

När du köper ett dubblettcertifikat så kommer du att få en kod hemskickad till dig (dubblettcertifikat förbetalt nummer), koden fyller du i den ifyllbara pdf-filen nedan som du skickar till vidare till förbundet via certifikat@ssdf.se, med dina kompletta uppgifter. Du kommer därefter att få ett nytt certifikat hemskickat till dig inom ca 2 veckor.

Följande certifikat utfärdas av SSDF:

Dykutbildningar    
•    CMAS Children Diving Bronze Award
•    CMAS Children Diving Silver Award
•    CMAS Children Diving Gold Award
•    CMAS Enstjärnig dykare
•    CMAS Tvåstjärnig dykare
•    CMAS Trestjärnig dykare
•    CMAS Fyrstjärnig dykare
•    SSDF Dykledare
•    SSDF Dyksamarit
•    CMAS Isdykarkurs
•    CMAS Torrdräktskurs
•    CMAS Nitroxdykare
•    CMAS Avancerad Nitroxdykare
•    CMAS Gasblandare Nitrox
•    CMAS Gasblandare Trimix
•    SSDF Trimix 50
•    CMAS Normoxisk trimixdykare
•    CMAS Semi-Closed Circuit Rebreather Diver
•    CMAS Closed Circuit Rebreather Diver    

Instruktörsutbilningar
•    CMAS Children Diving Instructor
•    CMAS Children Diving Training Instructor
•    CMAS Enstjärnig instruktör
•    CMAS Tvåstjärnig instruktör
•    CMAS Trestjärnig instruktör
•    CMAS Nitroxinstruktör
•    CMAS Gasblandarinstruktör nitrox
•    CMAS Gasblandarinstruktör trimix
•    CMAS Avancerad nitrox instruktör
•    CMAS Normoxisk trimixinstruktör
•    CMAS Semi-Closed Circuit Rebreather Instructor
•    CMAS Closed Circuit Rebreather Instructor

Fridykarutbildningar SSDF
•    Fridykare steg 1
•    Fridykare steg 2
•    Fridykare steg 3
•    Utomhusfridykare steg 1
•    Utomhusfridykare steg 2
•    Utomhusfridykare steg 3
•    Viking fridykare
•    Fridykare steg 4 pool
•    Fridykare steg 5 pool
•    Fridykare steg 6 pool

Fridykarutbildningar CMAS
•    CMAS Apnoea Diver Level 1
•    CMAS Apnoea Diver Level 2
•    CMAS Apnoea Diver Level 3

Instruktörsutbildningar SSDF
•    Fridykarinstruktör steg 1
•    Fridykarinstruktör steg 2
•    Fridykarinstruktör steg 3
•    Fridykarinstruktör steg 4
•    Fridykarinstruktör steg 5
•    Fridykarinstruktör steg 6

Instruktörsutbildning CMAS
•    CMAS Apnoea Instructor Level 1
•    CMAS Apnoea Instructor Level 2

Tillgänglighet:

200.00 SEK