Provformulär elev Viking fridy

9100158

Ett häfte med information samt en översikt av de moment som eleven ska kunna utföra för att bli godkänd Viking fridykare. Det finns inget krav på att eleverna ska ha tagit Viking för de fortsatta stegen utan är mer tänkt som en utmaning som ska genomföras under särskild uppsikt.

Tillgänglighet:

10.00 SEK