Loggbok

9100083

Uppdaterad variant på den gamla dykdagboken i färg. Boken innehåller PLUMSA, parkontroll – BRAVO, tecken över och under ytan, HLR med hjärtstartare, dykeriolycksfall flödesschema, nordisk standardtabell, åtgärder vid olyckfall, anhörig vid alarmering samt ett antal loggboksblad. Boken är pedagogisk och innehåller många bilder.

Tillgänglighet:

60.00 SEK