Elevpaket Dykledarkurs

9100116

Elevpaketet består av en tygmapp som innehåller elevhäfte Dykledare samt väst "Dykledare" i synlig signalfärg. Instruktören får själv plocka ur instruktörsmaterialet som är svarsformulär till teoriprov, elevkort och certifikatsbeställning.

Tillgänglighet:

450.00 SEK