Oxygen vid dykeriolycksfall

9100268

Den här boken ger kunskaper i hur man på ett säkert sätt kan ge oxygen till en skadad dykare, när man ska göra det och vilka risker det innebär. Tidigt insatt oxygenandning har i många fall minskat skadorna vid tryckfallssjuka, så det här är kunskaper som alla dykare bör ha. Boken går också in djupare på ämnen som: • När man ska ge en dykare oxygen och fördelar med tidig oxygenandning. • Hur man genomför vård och första hjälpen. • För- och nackdelar med olika oxygenutrustningar. • Hur man minimerar riskerna vid hantering av oxygen och vilka regler som finns runt oxygen och dess användning.

Detta är även kursbok till CMAS Oxygen Administration. Ändringar och korrigeringar i Oxygen vid dykeriolycksfall, se bifogad pdf. Tanka hem och skriv ut.

Tillgänglighet:

195.00 SEK