Elevpaket Dykledarkurs

9100116

Elevpaketet består av en tygmapp som innehåller elevhäfte Dykledare samt bok Oxygenterapi vid dykeriolycksfall. Instruktören får själv plocka ur instruktörsmaterialet som är svarsformulär till teoriprov, elevkort och certifikatsbeställning.

Tillgänglighet:

550.00 SEK